Đóng gói

Chi tiết đóng gói:

Nếu các gói nhỏ hơn 50kg, chúng ta thường đóng gói nó với hộp carton, như máy quét chẩn đoán động cơ diesel và điều hòa không khí xe buýt, phụ tùng.

blob.png

Tuy nhiên, nếu nó là gói nặng, ví dụ, máy đo diesel common rail, chúng tôi đóng gói nó với trường hợp bằng gỗ.

Test Bench bao bì bằng gỗ hình ảnh .jpg


TruckBook APP
舒马特 APP
微信公众号
Powered by 粤ICP备13079726号-13  testbench  ©2008-2020 www.testbenchok.com 深圳市市场监督管理局企业主体身份公示